volg ons op:
100 Rabobank en Kampong balletjes.png 110 Kids Kick-off.png 120 H1.png 125 Klapperboom vanuit spelerstunnel.png 130 D1.png 135 Hockeybal en deel pion.png 140 Buddy Kellerman.jpg 150 BlauwHartTips.jpg 155 Rolstoelers.jpg 160 Terras.png 165 David Harte.jpg 170 Pionnen.png 175 Sproeier.jpg 180 BlauwHartTips.jpg 185 Philip Meulenbroek.jpg 190 clubhuisfotowand.jpg 195 Shirts2.jpg 200 Zonnebril.jpg 210 Jongens op het veld ruggen.jpg
Jeugd
Senioren

UPDATE: Uitspraak tuchtcommissie bekend

Nieuwsafbeelding
Utrecht, 13 oktober 2020 – De Tuchtcommissie van de KNHB heeft vandaag, dinsdag 13 oktober, uitspraak gedaan in de tuchtzaak die het bondsbestuur van de KNHB had aangespannen tegen SV Kampong Hockey. De Tuchtcommissie acht zich niet bevoegd te oordelen over het handelen Kampong Hockey op 25 september en dus niet over de vraag of er wel of niet sprake was van speelgerechtigdheid van speler Jip Janssen.

Klacht
Volgens de KNHB had Kampong in strijd met de reglementen van de KNHB gehandeld door in de eerste helft van de wedstrijd Tilburg Heren 1 – Kampong Heren 1 van vrijdagavond 25 september een niet-speelgerechtigde speler op te stellen. Naar het oordeel van de KNHB had de speler in quarantaine moeten zijn. 

Verweer
Kampong heeft in de tuchtzaak toegelicht waarom naar haar oordeel speler en staf zorgvuldig en in overeenstemming met de regels hadden gehandeld. De discussie spitste zich toe op de vraag of een persoon die geen coronaklachten heeft, en uit voorzorg een commerciële test doet, in afwachting van de uitslag van de test in quarantaine behoort te zijn. Naar de overtuiging van Kampong geldt de quarantaineplicht in zo’n geval niet, om de voor de hand liggende redenen dat het RIVM en de GGD hun voorschriften hebben opgesteld voor gevallen waarin wel sprake is van coronaklachten, en dat het maatschappelijk belang niet is gediend bij het opwerpen van drempels voor het doen van preventieve testen bij commerciële instituten.
Kampong bestreed op geen enkele wijze dat de RIVM- en GGD-regels die voorschrijven dat iemand die is getest vanwege coronaklachten in afwachting van de testuitslag in quarantaine blijft, natuurlijk ook in de sport en in het hockey gelden. Kampong voert scherp beleid wat betreft het voorkomen van corona en de risico’s op verdere verspreiding daarvan, en is alert op de uitvoering van dat beleid. 

Uitspraak
De Tuchtcommissie heeft nu geoordeeld dat de regels van de KNHB geen basis vormen voor een oordeel van de Tuchtcommissie over het al dan niet in strijd met de regels opstellen van spelers. Kampong had er ook op gewezen dat de tuchtzaak niet de juiste weg was om tot een oordeel te kunnen komen.
Wel heeft de Tuchtcommissie geoordeeld dat Kampong na de wedstrijd beter had moeten handelen in haar communicatie over de positieve test en een boete van EUR 500 opgelegd.
Kampong is het hiermee eens. Sterker: Kampong had voordat de tuchtzaak aanhangig was gemaakt al aan zowel de voorzitter van Tilburg als aan de competitieleiding van de KNHB laten weten hieruit lessen te hebben getrokken. Naar het oordeel van Kampong had dit aspect nooit aan de Tuchtcommissie voorgelegd moeten worden, juist ook omdat een oordeel over speelgerechtigdheid niet aan haar is.

Kampong is het eens met de zienswijze van de tuchtcommissie. De druk op speler, staf en team is enorm geweest. Kampong hoopt dat met deze uitspraak rust en vertrouwen terugkeren.
En Kampong zal het initiatief nemen voor overleg met de KNHB om te komen tot een evaluatie van wat zich buiten het veld heeft afgespeeld.  


UPDATE: 
Toevoeging: uitspraak KNHB
De Tuchtcommissie gaf aan dat de competitieleiding van de KNHB zelf moet vaststellen of de speler speelgerechtigd was of niet. De competitieleiding heeft daarop besloten een competitiemaatregel op te leggen:

Kampong Heren 1 wordt drie punten in mindering gebracht, en de wedstrijd Tilburg H1 – Kampong H1 moet worden overgespeeld. We zijn hierover door de competitieleiding op de hoogte gebracht.

Kampong beraadt zich of het in beroep gaat.
 
Reacties
Arnaud Naeff
14-10-2020 | Dus toch nog vraagtekens !
Joop de Bruijne
14-10-2020 | Ja - op teletekst 630, ook de nog spelen uitwedstrijd tegen Tilburg is verwerkt.
Mascha Tamarinof
14-10-2020 | Is de puntenmindering al verwerkt in de stand?
Arnaud Naeff
13-10-2020 | De spanning weg !

Powered by LISA